Logo

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.

Privacy Policy

Privacy Policy

Bij SEO voor het MKB respecteren wij uw recht op privacy. Wij zullen uw naam nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verkopen. Omdat wij waarde aan uw privacy hechten, geven wij op deze pagina aan wanneer en hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

Beveiliging van gegevens

SEO voor het MKB is gevestigd in Nederland. Alle gegevens die u aan SEO voor het MKB verstrekt, worden verzonden naar Nederland. Door persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens op de hier beschreven wijze worden opgeslagen en gebruikt. SEO voor het MKB treft goede voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, ongeoorloofde wijziging, vernietiging of andere vergrijpen.

Wanneer u onze dienst gebruikt, vragen wij u bepaalde gegevens aan ons te verstrekken, zoals uw naam, adres en bank- of creditcardgegevens. Deze gegevens zijn nodig om uw onze dienst voor u toegangkelijk te maken.

Verzameling van gegevens

SEO voor het MKB verzamelt algemene gebruiksgegevens over degenen die onze website bezoeken. Soms verzamelt onze webserver deze algemene gegevens met behulp van cookies. Een cookie is een klein bestand dat vanaf een website naar uw vaste schijf wordt geschreven wanneer u die website bezoekt. Cookies kunnen geen gegevens van uw vaste schijf lezen of gegevens uit andere cookies lezen. Als u cookies uitschakelt in uw webbrowser, hebt u nog steeds toegang tot de website van SEO voor het MKB.

Gebruik van gegevens

SEO voor het MKB kan de door haar verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken om het volgende te doen: