Logo

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij willen u alvast bedanken voor uw aandacht voor onze dienst. Om u een duidelijk inzicht in de voorwaarden van onze transacties te geven hebben wij de algemene voorwaarden ontwikkeld die hieronder volgen.

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 4: Prijzen

Artikel 5: Levering van de Diensten

Artikel 6: Retour en annuleringsvoorwaarden

Artikel 7: Communicatie

Artikel 8: Informatieplichten

Artikel 9: Privacy

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 11: Garanties en Aansprakelijkheid

Artikel 12: Uw Verplichtingen

Artikel 13: Overmacht

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 15: Varia

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter